> > > Bàu Bàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.414 tỷ đồng

Bàu Bàng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.414 tỷ đồng

 

 

           Từ đầu năm đến hết tháng 8-2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện Bàu Bàng đạt 2.414,6 tỷ đồng, tăng 25,89% so với cùng kỳ. Theo đó, hoạt động thương mại, dịch vụ ở địa phương nhìn chung ổn định; hàng hóa trên thị trường phong phú, đa dạng; không có tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra. Cùng với đó, các ngành chức năng huyện thường xuyên thực hiện kiểm tra thị trường, qua đó phát hiện 10 vụ vi phạm và đã xử phạt với số tiền là 12,75 triệu đồng. Cùng thời gian trên, huyện Bàu Bàng cũng đã cấp 199 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký gần 46 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện đến nay lên 7.034 hộ, với tổng vốn đăng ký gần 1.550 tỷ đồng.